Akademik Destek

BAYETAV olarak bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla akademik ve sosyal araştırmalar yürütürken, diğer yandan bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz. 

2023 yılı destek programı kapsamında aşağıdaki üç alanda “bir arada yaşama” temalı, kâr amacı gütmeyen birer projeyi destekleyeceğiz. Başvurular hem araştırma projelerine hem de uygulamaya dönük projelere açıktır.

1. İnsan ve Toplum

Destek programıyla, toplumsal kutuplaşmaları aşmaya ve toplumun bir arada yaşama kanallarını genişletmeye dair bilgi ve deneyim inşasına katkı sunmak istiyoruz. 

Bu kapsamda, etnisite/ulus, din/mezhep, sınıf, toplumsal cinsiyet, yerellik-göçmenlik, laik-dindar gibi eksenler üzerinde inşa edilen toplumsal kutuplaşmaları aşmaya dair bilgi, deneyim ve politika inşasına yönelik proje başvurularını bekliyoruz. 

2. Ekoloji ve Hayat

Bütünleşik yaşam perspektifiyle hareket eden BAYETAV, bir arada yaşama meselesini insanlar arası ilişkiler kadar insan ve doğa arasındaki ilişkileri kapsayacak şekilde de değerlendiriyor. Etik kavramının insandan, bütün canlılara (ekosisteme) doğru evrilmesini ve bu doğrultuda alternatif eğitim, bilgi ve eylem oluşturulmasını elzem sayıyoruz.

Bu kapsamda, kır-kent ilişkisi, tüketim alışkanlıkları, üretim süreçleri, gıda rejimi, atık yönetimi, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi ama bunlarla da sınırlı olmayan konularda proje başvurularını bekliyoruz.  

3. Sanat ve Tasarım

Sanat ve tasarımı toplumsal kutuplaşmaları ve ayrışmaları aşarak bir arada yaşama kanallarını genişletmenin bir parçası olarak görüyor, ekosistemle dost bütünleşik yaşamın bir parçası olarak deneyimlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu kapsamda, kültürlerarası uygulamalı sanat araştırmaları, plastik sanatlar ve el becerileri, görsel sanatlar, müzik, dans, sinema, tiyatro, insan odaklı teknoloji, sosyal medyanın akıllı kullanımı, mekânsal planlama ve tasarım, ekosistemle dost ürün tasarımı gibi alanlarda proje başvuruları bekliyoruz. 

Kimler Başvurabilir

Proje çağrısı sadece bireysel başvuruları kapsamaktadır. Kurumsal başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Destek kapsamında belirlenen üç alanda çalışan akademisyen, araştırmacı, sanatçı, tasarımcı, edebiyatçı ve gazetecilere öncelik tanınacaktır.

- Kadın ve genç adayların başvurusu özellikle teşvik edilmektedir. 

Destek Miktarı ve Süresi

Proje destekleri için öngörülen maksimum bütçe 90.000 TL'dir.

Sunulan proje tekliflerinin maksimum 12 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu süreden daha uzun sürecek projeler destek kapsamına alınmayacaktır. 

Başvuru Belgeleri

Adayların aşağıdaki belgeleri kapsayan başvuru dosyalarını, konu kısmına 2022 Proje Desteği yazarak, info@bayetav.org adresine göndermeleri gerekir.

- Özgeçmiş (CV)

- Niyet mektubu

- Proje Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız)

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Proje Takvimi

Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2022

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması: 22 Aralık 2022

Projelerin başlama tarihi: 09 Ocak 2023

Projelerin son bitiş tarihi: 31 Aralık 2023