Gıda, Ekoloji ve Toplumsal Barış

Bir arada yaşarız söyleşilerimizin dördüncüsü, "Gıda, Ekoloji ve Toplumsal Barış”, Ferhat Kentel'in moderatörlüğünde, gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık'ın katılımı ile 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:00'de gerçekleşti.


Aşağıdaki kayıttan çevrimiçi söyleşiyi izleyebilirsiniz. İyi seyirler...Bülent Şık Kimdir?


Gıda Mühendisi. Akademisyen. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Süt ürünlerinde toksik kimyasal madde kalıntılarının ve bazı patojen bakterilerin araştırılması konusunda yüksek lisans, çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi konusunda ise doktora yaptı. 1990-2009 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gıda kontrol laboratuvarlarında çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Gıda Mühendisliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. 2010-2016 yılları arasında aynı merkezde Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılında emekli oldu. Çocuklarda hormonal ve nörolojik sistemi olumsuz etkileyen toksik kimyasal maddelerin tespiti, çocukluk çağı obezitesi, çevre kirliliği, çocuklarda toksik kimyasal madde maruziyetini azaltmak, kitlesel-endüstriyel gıda sistemi, kent gıda stratejileri, iklim krizi, salgın hastalıklar ve biyolojik çeşitlilik kaybı konularında akademik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bianet, Express, BirArtıBir, MetroGastro başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde gıda sorunları, beslenme, halk sağlığı, ekoloji ve gastronomi kültürü üzerine yazılar yazıyor, raporlar hazırlıyor. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler adlı iki kitabı bulunuyor.