Araştırmalar

Çok Kimlikliliğe Övgü: İzmir Levantenleri Üzerine bir Araştırma

BAYETAV Sanat'ın "Yeryüzüne Övgü" sergisi kapsamında hazırlanan bu araştırmamızda çok kültürlü İzmir anlatılarında sıklıkla referans verilen fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş Levanten kültürünü odağa aldık. İzmir’de yaşayan on altı kişiyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşme verilerine dayanan bu çalışmamızda Levanten kimliğinin sınırlarını, İzmir’le ilişkilerini, çok kültürlülüğe bakışları...

Bir Arada Yaşarız Araştırması

Bir Arada Yaşarız başlıklı araştırmamızı Prof. Dr. Ferhat Kentel’in yönetiminde gerçekleştirdik. Araştırmamızı Türkiye genelinde KONDA ve SAM’ın desteğiyle yürüttük ve toplumsal ayrışma ve kutuplaşma sorununun çözümüne odaklandık. Bir arada yaşama birikimimizi, potansiyelimizi ve imkanlarımızı belirlemeyi amaçladık.Nitel ile nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı araştırmamızda 67 il...

İzmirlilik Araştırması

Dr. Fırat Genç'in yönetiminde Prof. Dr. Ferhat Kentel ve Yeliz Bulgurcu'nun katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu araştırmamızda İzmirlilik meselesine odaklandık. Görsel belgeleme yöntemiyle yapılan araştırmamız çerçevesinde farklı kesimlerden 27 derinlemesine görüşme gerçekleştirerek, İzmirliliğin farklı yüzlerini sergiledik. İzmir’in geçmişinin ve geleceğinin nasıl tahayyül edildiğini, bugününün n...