BAYETAV Doktora Bursu Başvuru Sonuçları Açıklandı...

BAYETAV, toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda ve bizi çevreleyen ekosistemde süregiden sorunlar, farklılıklar ile yoksunluklardan kaynaklanan eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılıkları dert edinen; bunların yol açtığı ayrışmalar, kutuplaşmalar üzerine bizi düşünmeye ve çözüm üretmeye davet eden bir vakıf.

Bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla “insan ve toplum” ile “ekoloji ve hayat” alanlarında akademik ve sosyal araştırmalar yapıp sanat-tasarım projeleri yürütürken, diğer yandan da bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz.

BAYETAV olarak 2022-2023 yılı destek programı kapsamında 1 doktora öğrencisine 12 ay süreyle burs desteği sağlamaya karar verdik ve 2022 Ekim ayı başında başvurular için çağrıya çıktık.

Doktora bursuna toplam 6 kişi başvurdu. Başvurucuların beşi kadın biri erkekti.

Başvurucuların dördünün tez araştırma konusu vakfımızın temel çalışma alanlarına dairdi. Bunlardan üçü “ekoloji ve hayat” alanıyla doğrudan ilgiliydi, diğeri ise “toplumsal cinsiyet eşitliğine” dairdi.

Burs başvurularını değerlendirirken aşağıdaki kriterleri dikkate aldık:

-          Doktora araştırma konusunun vakıf amaç ve hedefleri ile ilişkisi, 

-          Başvuru yapan kişinin akademik profili, 

-          Başvurucunun maddi desteğe ihtiyacı 

-          Sivil topluma katkı sağlama potansiyeli

Kadınları ve gençleri özellikle başvuru yapmaya davet eden vakfımız bu yıl “ekoloji ve hayat” alanında çalışan kadın bir adayı destekleme karar verdi.

BAYETAV olarak imkanlar elverdiği sürece bu tür akademik destekleri 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde de sürdürmeyi arzuluyoruz ve 2023 Eylül-Ekim aylarında yeni bir çağrıya çıkmayı hedefliyoruz. 

Çağrımıza ilgi duyup başvuru yapan tüm adaylara teşekkür ederiz.