Akademik Destek

BAYETAV olarak bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla akademik ve sosyal araştırmalar yürütürken, diğer yandan da bu alanda yapılan çalışmaları desteklemeyi arzuluyoruz. 

Sahip olduğumuz geniş akademisyen ağı ile tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tamamlayıcı bir akademik danışmanlık desteği sunuyoruz.

Kıdemli ve genç akademisyenler ile akademisyen adayları arasında karşılaşma olanakları yaratarak, araştırma dizaynı, araştırma yöntemi ve uygulanması gibi konular başta olmak üzere akademik deneyimlerinin paylaşılacağı buluşmalara ev sahipliği yapıyoruz. 

Ayrıca, araştırma bursu, saha araştırması desteği, rezidans programları aracılığıyla “bir arada yaşama” temalı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaları desteklemeyi hedefliyoruz.