Akademik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi

BAYETAV’ın ana mekanını, Akademik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi oluşturuyor. Merkezde, odaklandığı İnsan ve Toplum Bilimleri alanı ile Ekoloji ve Hayat Bilimleri alanlarını transdisipliner biçimde kapsamak üzere, içinde yaşadığımız toplum ve doğada birlikte yaşamanın imkanlarını genişletecek veriler toplanarak, bilgi üretilecek, mevcut sorunlara somut çözümler önerecek, politikalar geliştirecek araştırmalar gerçekleştirilecek.

BAYETAV araştırmalarını kısa ve orta vadede üç ayrı alanda yürütmeyi planlıyor.

  • İzmir bölgesi ve Türkiye’de “birlikte yaşamanın” her alandaki potansiyeline dair bilgi derlemek ve güçlendirilmesine dönük politika üretmeyi amaçlayan araştırmalar.
  • Ekolojik felaketin kapımıza dayandığının farkında olarak, “çevre, tarım-toprak ve gıda” üçgenindeki potansiyeli ve iyileştirmeleri içeren araştırmalar.
  • Sanat-tasarım alanlarında birlikte yaşama teması etrafında yapılandırılacak teorik ve pratiğe dönük araştırmalar.


Merkezde ayrıca çeşitli sivil toplum yapılarıyla işbirliği içinde, tematik söyleşiler, sanat ve tasarım atölyeleri, film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlenecek.


Kütüphane

Merkez aynı zamanda, birlikte yaşamayı dert edinen çalışmalar gerçekleştirmek isteyen akademi içinden veya dışından genç araştırmacıların kullanabilecekleri ve içinde "bir arada yaşama" temalı yaklaşık 10.000 eser barındıran bir kütüphane ile yola çıkıyor.

Açık Mekân

Akademik araştırmaları destekleyen BAYETAV, kütüphane hizmetinin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencileri için çalışma alanı olanağı sunuyor. Ek olarak, Merkezin akademi kökenli uzmanları ve danışmanları tarafından istendiğinde genç araştırmacılara akademik anlamda yol göstericilik de yapabiliyor. 


Cep Sineması

BAYETAV, merkez binasında yer alan ve yaklaşık 50 kişilik olan Cep Sineması’nda bir yandan tematik sinema gösterimleri yaparken bir yandan da sivil toplum bileşenlerinin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyor.Toplantı Salonu

Toplumsal farklılıklar için bir karşılaşma alanı olma iddiasını taşıyan BAYETAV, ana binasında yer alan toplantı salonunu sivil toplum bileşenlerinin kullanımına sunuyor.
Adres: Evka 3 Mah. 101/2 Sk. No: 22 Bornova / İzmir