Ödüller ve Burslar

BAYETAV olarak, bir arada yaşama fikri çerçevesinde bir yandan öncü iyi deneyimler inşa ederken, diğer yandan böylesi deneyimler arasında köprüler kurmaya çalışıyoruz. Bireysel ve kurumsal girişimleri destekliyoruz.


BAYETAV bireysel ve kurumsal destekleri yıllık programlar halinde planlamakta ve web sitesi ile sosyal medya aracılığıyla duyurmaktadır. Desteklerin kapsamı, başvuru koşulları ve süreçleri, kimleri kapsadığı, başvuru değerlendirme süreçleri gibi hususlar her bir destek programı için ayrı olarak duyurulmaktadır.