BAYETAV 2024 Doktora Bursu için Başvuruları Bekliyoruz...

BAYETAV, toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda ve bizi çevreleyen ekosistemde süregiden sorunlar, farklılıklar ile yoksunluklardan kaynaklanan eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılıkları dert edinen; bunların yol açtığı ayrışmalar, kutuplaşmalar üzerine bizi düşünmeye ve çözüm üretmeye davet eden bir vakıf.

İçinde yaşadığımız kente, ülkeye, dünyaya dair benzer tahayyülü ve hedefleri paylaşanlarla, işbirliği içinde adımlar atıyoruz.

Bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla “insan ve toplum” ile “ekoloji ve hayat” alanlarında akademik ve sosyal araştırmalar yapıp sanat-tasarım projeleri yürütürken, diğer yandan da bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz.

2023-2024 yılı destek programı kapsamında 1 doktora öğrencisine 12 ay süreyle burs desteği sağlayacağız. Belirlenen burs miktarı aylık 15.000 TL olmak üzere toplam 180.000 TL’dir.

Öncelikli Araştırma Konuları

BAYETAV’ın üç ana araştırma alanıyla ilgili doktora araştırması yapan adaylara öncelik verilecektir. Bu araştırma alanları şunlardır:

 • İzmir bölgesi ve Türkiye’de “birlikte yaşamanın” her alandaki potansiyeline dair bilgi üretmeyi ve bu potansiyelin güçlendirilmesine dönük politika geliştirmeyi amaçlayan araştırmalar.
 • Ekolojik felaketin kapımıza dayandığının farkında olarak, “çevre, tarım-toprak ve gıda” üçgenindeki potansiyeli ve iyileştirmeleri içeren araştırmalar.
 • Sanat-tasarım alanlarında birlikte yaşama teması etrafında yapılandırılacak teorik ve pratiğe dönük araştırmalar.

Başvuru Şartları

 • Yurtiçindeki bir üniversitede doktora araştırmasına devam etme,
 • Yeterlilik sınavını geçmiş ve tez aşamasına gelmiş olma,
 • Tez araştırma konusunu ve araştırma teklifini belirlemiş olma,
 • Yayınlanmış eser sahibi olma (sadece ulusal ya da uluslararası hakemli dergi makalesi, kitap bölümü ve kitaplar eser kapsamında girmektedir).

Başvuru Belgeleri

Adayların aşağıdaki belgeleri kapsayan başvuru dosyalarını info@bayetav.org adresine konu kısmına “doktora bursu başvurusu” yazarak göndermeleri gerekir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 • Özgeçmiş (CV)
 • Niyet mektubu
 • Doktora araştırma teklifi
 • Yayınlanmış eser örneği
 • Çalışma durumunu belirten belge (SGK Hizmet Dökümü vb.)

Burs Takvimi

 • Son başvuru tarihi: 24 Kasım 2023
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması: 15 Aralık 2023
 • Burs başlama tarihi: 02 Ocak 2024
 • Burs bitiş tarihi: 31 Aralık 2024