BAYETAV Manifestosu

Derin eşitsizlik, adaletsizlik ve ayrımcılıklarla yarılıp, birbirlerinin acısına, endişesine, olumsuz koşullarına duyarsız, sorumsuz, bunlar karşısında kaygı duyanların bile ortak dil ve eylem oluşturamadığı, güç birliği geliştiremediği günlerde yaşıyoruz. Bu durumun yarattığı gelecek kaygısı, çevre tahribatının bütün canlılar üzerinde yarattığı sonuçlarla giderek katlanıyor, ancak bu sonuçlar bile bizi bir araya getiremiyor.

Türkiye’de bu durum, birbirimizi anlamaya yönelik iletişim kurma çabalarının yitirildiği bir kutuplaşmaya dönüşmüş durumda. Umut veren girişimler, dayanışma örnekleri ise ağ toplumunun imkanlarına rağmen birbirleriyle yeterince ilişkilenemiyor, endişeleri azaltan ortak adımlar atılamıyor.

BAYETAV barış içinde ancak farklılıklarımızdan, eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerimizden ve bunun gerektirdiği çabalardan ödün vermeden “bir arada yaşamanın gerekliliğini ve mümkün olduğunu” savunur. Bütün hedeflerini bu kaygılar ve gelecek tahayyülü etrafında kurar. Benzer kaygıları ve umutları taşıyan birey ve kurumlarla iş ve güç birliğini önemser.

BAYETAV’ın değerlerini diğerkâmlık başta olmak üzere, farklılıklara ve emeğe saygı, dayanışma, tevazu, eşitlik, özgürlük, sorumluluk, dürüstlük, üretkenlik, iyimserlik ve umut oluşturur.

BAYETAV kendi iç işleyişi başta olmak üzere bütün faaliyetlerinde, kurumsal ilişkilerinde, mekân kullanımlarında bu değerleri gözetir ve toplumda kök salmasına, yaygınlaşmasına çalışır.

BAYETAV’ın öncelikli hedefleri, belirtilen gelecek tahayyülü ve değerler çerçevesinde tasarlanmış, hayatımıza dokunan, değiştiren eğitim, bilgi, sanat ve politika üretimini sağlayacak adımlar atarak, benzer çabalar içerisinde olanlarla iş ve güç birliği kurup geliştirmektir.

BAYETAV bu hedeflere yönelik olarak eğitim kurumları kurar, geleneksel disiplin ayrımlarını aşan araştırmalar gerçekleştirerek bilgi, sanat, tasarım, politika üretir, bunların çıktılarının gündelik hayat ile buluşmasını sağlar ve benzer çabaları destekler.