Diyarbakır'da Sivil Toplum Aktörleriyle Buluştuk

BAYETAV olarak, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte Diyarbakır STK Buluşmaları kapsamında ‘’Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’’ adlı bir çalıştay gerçekleştirdik.

11 Haziran 2022’de, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) salonunda gerçekleştirdiğimiz ortak etkinlikte vakfımızın yakın zamanda kamuoyuna duyurduğu “Türkiye’de Bir Arada Yaşarız Araştırması: Kutuplaşan Toplumda Bir Arada Yaşama Kapasitesi’’ adlı araştırmanın sonuçlarını Diyarbakır’daki sivil toplum aktörleriyle tartıştık. Araştırmanın yürütücüsü Prof. Dr. Ferhat Kentel konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Cuma Çiçek yaptı.

KONDA ve SAM’ın saha araştırmasını yaptığı, nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmüş olan araştırmaya ilişkin sunum yapan BAYETAV Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ferhat Kentel, korku ve güvensizlikten, travmalardan, geçmişten gelen otoriter bir siyasal geleneğin varlığından bahsederek toplumsal grupların cemaatleştiğinden bahsetti. Kentel ayrıca huzur içinde bir arada yaşamak için sırasıyla gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, etnik eşitsizliğin giderilmesi ve mezhepsel eşitsizliğin giderilmesi gibi konuların da araştırmada öne çıktığına vurgu yaptı. 

Çalıştaya Diyarbakır’dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve gazeteci katıldı. Katılımcıların yorum ve sorularının ardından çalıştay sona erdi.