Sanat Tasarım Yaz Okulu

Tüm dünyada genel olarak eğitimin, özel olarak da üniversitelerin içerik, biçim ve işleyişi üzerine tartışmaların sürdüğü ve değişen dünyaya ve sorunlara uygun cevapların acil olarak üretilmesine ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz.


İçerik, biçim ve işleyiş olarak alternatif nitelikli formel eğitim kurumları oluşturmanın yanı sıra, farklı katılımcılara yönelik ve tematik nitelikli eğitim çalışmaları düzenlemek de BAYETAV’ın amaçları arasında.


BAYETAV olarak hem kurmayı planladığı eğitim kurumlarına zemin oluşturmak, hem de bu kurumları tamamlamak ve zenginleştirmek üzere yaz okullarına özel bir önem atfediyoruz.


Yaz okullarını üç temel çalışma alanı olan (1) insan ve toplum, (2) ekoloji ve hayat ile (3) sanat ve tasarım ana temaları etrafında gerçekleştiriyoruz. Bu okullarla eğitime erişim olanaklarını genişletmeyi ve daha eşitlikçi, içerici bir yaklaşım sergilemeyi, geleneksel yöntemleri aşarak transdisipliner nitelikli buluşma ve birlikte çalışma deneyimlerini çoğaltmayı arzuluyoruz.


Bu yıl sanat ve tasarım alanında ilk yaz okulunu yapmayı planlıyoruz.