Eğitimde Çok Kimliklilik - Fırsatlar ve Zorluklar: Almanya Tecrübesi

“Bir Arada Yaşarız Söyleşileri” kapsamında yaptığımız üçüncü etkinlik, Eğitimde Çok Kimliklilik: Fırsatlar ve Zorluklar başlığı altında gerçekleşti. Almanya tecrübesinin konuşulduğu etkinlikte etnik, dini, kültürel bağlamlarda çok kimlikliliğe nasıl yaklaşıldığı ve eğitim alanındaki deneyimler tartışıldı. İzlemek için tıklayınız.
Konuşmacılar Hakkında...


Sanem Kleff
Türkiye’de dogdu, Bremen, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'da büyüdü. Ankara'da Alman Dili ve Edebiyatı okudu. Bir dönem tercüman olarak çalıştı. Sonra Berlin'de bir ortaokulda göçmen ögrencilerin sınıflarında öğretmen olarak göreve başladı. 2003 yılına kadar Berlin Öğretmen Egitimi Enstitüsü'nde “interkültürel eğitim” ve “aşırı sağcılığa karşı eğitim” alanlarında çalıştı. Ayrıca Eğitim ve Bilim Sendikasında (GEW) yönetim kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 2000 yılında “Irkçılıksız okul - Cesur Okul”yönetimini ve yeniden tasarımını devraldı. O zamandan beri sadece klasik anlamda ırkçılık değil, her türlü ayrımcılık (din, sosyal köken, cinsiyet, fiziksel özellikler, siyasi dünya görüşü ve cinsel yönelime dayalı) proje yaklaşımına dahil edilmiştir. 2015 yılına kadar Amadeu Antonio Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesiydi ve Aktion Courage yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda interkültürel eğitim konusundaki bir çok makalenin ve kitabın yazarı ve editörü olan Kleff aynı zamanda Almanya çapında 3.000 in üzerinde okulun zer aldığı “Irkçılıksız Okul - Cesaretli Okul” ağının Federal Almanya Koordinasyonunun başındadır.


Aycan Demirel

Türkiye’de doğdu. Uludağ Üniversitesinde Elektronik Mühendisligi, Berlin Freie Universität’de  Siyaset, Tarih ve Medya eğitimi aldı. İki Almanya’nın birleşmesi sonrasında artan ırkçılık ve faşist hareketlere karşı 90’larda antiırkçı antifaşist mücadele de aktivist olarak yer aldı. 2000’lerden itibaren gençlik alanında çalısmaya başladı. İstanbul’da 2003 Kasımında sinagogları yapılan terör saldırısından sonra Berlin’de göçmen insiyatifini kurdu. Bu süreç 2004’ten itibaren pedagojik alanda faaliyet gösteren “Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)”ya dönüştü. Yaptığı çalışmalarla bir çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen çalışmaları ayrımcılığa karşı mücadele; Antisemitizm ve Müslümanlara karşı ayrımcılık konularına yoğunlaştı. Türkiye, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere ağırlıklı uluslararası ağlar grup geliştirdi. 2020 yılından bu yana ayrımcılık konularına  interseksiyonel yaklaşımı merkeze alan bir perspektifle yeni bir sivil toplum kuruluşu İbim’i (Intersektionales Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft) kurdu ve çalışmalarına orada devam etmekte. Halen berlin eyalet hükümetine danışmanlık yapan antisemitizm komisyonunun üyesidir. Göç toplumu ve eğitim, antisemitizm,  islamcılık, radikalleşme konularında bir çok yayının editörlüğünü yaptı ve bir çok bilimsel makale yayınladı, sunumlar yaptı.


Kenan Çayır (Moderatör)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. Kimlik, yurttaşlık, ayrımcılık, çatışmalı konuların eğitimde ele alınması konularında çalışmaktadır. Yayınlarından bazıları şöyledir: Holokost, Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine (der. B. B. Yensarfati ile birlikte, İstanbul: SEHAK, 2019); Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (der. M. Ayan ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012).