Siyasi Ekoloji Söyleşisi

Yakın zamanda yayınlanan ve 15 yazarın katkı sağladığı Siyasi Ekoloji (İstanbul: İmge) kitabı vesilesiyle organize ettiğimiz panelde Cuma Çiçek’in moderatörlüğünde kitabı derleyen Hakan Yurdanur ve "Ekoloji Tezleri" başlığıyla kitaba katkı sunan Talat Ulusoy konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iklim değişikliği ve ekolojik krizin insanlık için oluşturduğu büyük tehlikeye rağmen gündelik hayatta yeterince ilgi çekmemesinin nedenlerini; ekoloji meselesinin sınıf, siyaset, kapitalist medeniyet ve teknoloji ile ilişkisini tartıştık. Üretim ve tüketim sistemlerini, “alet-yaratan insandan” “enerji-obur”, “enerji-bağımlısı” insana yaşadığımız dönüşümleri ve bunların oluşturduğu riskleri ele aldık.

Ekolojik sorunlar kadar bunların çözümlerine dönük tartışmaların yürütüldüğü panelde, ekolojik mücadelenin öznelerinin kimler olabileceğini, Türkiye’de son yıllarda yaşam alanlarını korumaya çalışan köylülerin çabalarını, bununla beraber bu sosyal mobilizasyonların sınırlarını, yine kadınların bu konudaki liderlikleri ve taşıdıkları potansiyelleri değerlendirdik.

Doğayı korumaya dönük toplumsal mücadelelerin özellikle Türkiye’de kutuplaşan toplumda bir arada yaşamaya dair birleştirici potansiyeline ve bu alanda sivil toplum aktörlerinin yapabileceklerine dikkat çektik.

Söyleşimize katkı sunan misafirlerimize ve değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.