Gündelik Yaşamda Din ve Bir Arada Yaşam

Din ve dindarlığın bir arada yaşama etkisiyle ilgili alışıldık tartışmaları yeniden düşünmeye davet eden bu panelde Ferhat Kentel’in moderatörlüğünde Mehmet Kuyurtar ve Gökçen Beyinli konuşmacı olarak yer aldı.

14 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen panelde modernleşme sürecinde teke indirgenen dinsel inanışları "lived religion" (yaşayan din), “religious freedom” (dini özgürlük) gibi yeni kavrayışlar çerçevesinde başlayan tartışmalarla yeniden düşünmenin altı çizildi. Bugüne kadar modernleşme paradigmasının sekülerin karşıtı olarak tanımladığı din ve dindarlık kavramlarını başka bir anlayışla yeniden tartışabilir miyiz sorularına yanıt arandı. Gündelik deneyimde dinsel ritüellerin farklı gruplar arasındaki ilişkiyle nasıl dönüştüğü, ana akım ya da heterodoks inanışların sınırlarının belirsizliği; din ve siyasal iktidar olma halinin olası sonuçları gibi birçok mesele katılımcıların soru ve yorumlarıyla tartışmaya açıldı.

Panelimize katkı sunan konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ederiz.


Mehmet Kuyurtar

1987 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. İbni Haldun'un Ahlak Hakkındaki Görüşleri başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans (1992), Ortaçağ İslam Düşünde Hoşgörü başlıklı tez çalışmasıyla da doktora (2000) derecesi aldı Halen E.Ü felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Kuyurtar İslam ahlak ve siyaset felsefesi, çağdaş dinsel çoğulculuk tartışmaları, Kurtuluş teolojileri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir


Gökçen Beyinli

Hamburg Üniversitesi Asya-Afrika Enstitüsü’nde TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra tarih yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, tarih doktorasını Alman Araştırma Akademisi’nin bursuyla Humboldt Üniversitesi-Berlin’de 2018’de tamamladı. İki Türkçe kitabın ve İngilizce ve Türkçe akademik makalelerin yazarıdır. Çalışma alanları geç Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın, din, milliyetçilik ve azınlıkların tarihidir.