Hayvan Etiği ve Feminizm

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültüresi Felsefe Bölümü'nden Dr. Karun Çekem'in konuşmacı olduğu bu panelde; hayvan etiğinde feminist yaklaşım nedir, faydacı ve hak temelli yaklaşımlardan nasıl ayrılır, bu yaklaşımların çözüm bulamadığı bazı problemlere nasıl çözüm bulunabilir gibi sorularını tartışmaya açtık.


Hayvan etiği, insan olmayan hayvanlarla bir arada yaşamanın yeni ve adil yollarını keşfetmeye çalışan bir disiplindir. 1970'lerden bu yana bu disipline faydacı ve deontolojik yaklaşımlar hakim olagelmiştir. Dr. Karun Çekem hocamız, "Hayvan Etiği ve Feminizm" başlıklı konuşmasında feminist hayvan etiği perspektifinden; faydacı ve deontolojik yaklaşımların eleştirel bir değerlendirmesini yaptı.


Dr. Çekem, ekofeminist Carol Adams'a referans vererek, feminizmin yalnızca kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkileri irdelemekle kalmadığını, bununla birlikte insanlar ve diğer hayvanlar arasındaki ilişkilerin toplumsal inşasına ışık tutmak için de analitik bir araç olabileceğini belirtti. Merkeze rasyonaliteyi, otonomiyi ve bağımsızlığı koyan faydacı ve deontolojik yaklaşımların aksine, feminist bir hayvan etiğinin, empati ve sempati kapasitelerimizi, karşılıklı bağımlılığımızı, kırılganlıklarımızı ve ihtimam pratiklerini koyduğuna dikkat çekti. Bu suretle feminist bir hayvan etiğinin ahlaki tahayyülümüzü nasıl zenginleştirebileceğini ve insan olmayan hayvanlarla bir arada yaşamanın daha doyurucu yollarını nasıl ortaya koyabileceğini tartışmaya açtı.

Dr. Karun Çekem

Dr. Karun Çekem, doktorasını 2018 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bilimkurgu edebiyatı ve ihtimam etiği konularında yayınları bulunan Çekem, feminist etik, hayvan etiği ve insan-sonrası etik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.